Opgave formulier Waanzin 2018


(*) = Verplichte ingave
Naam van het team (*)

Teamcaptain
Naam (*)
Adres (*)
Postcode / Woonplaats (*) /
Telefoon (*)
E-mail (*)

LET OP Iedere deelnemers dient tijdens de Waanzin minimaal 16 jaar oud te zijn

Naam (*)Geboortedatum (dd-mm-jjjj) (*)Leeftijd tijdens de Waanzin(*)

Deelnemer 1

Deelnemer 2

Deelnemer 3

Deelnemer 4

Wij accepteren de algemene voorwaarden
van Waanzin Texel 2018
Ja Nee

Telefoonnummers van de thuisbasis tijdens de Waanzin (*)

DATUM  23-10-2018 0:54

BETALING:
De kosten voor deelname bedragen € 120,00 per team. Dit dient tegelijkertijd met de opgave te worden overgemaakt op bankrekening IBAN NL61 RABO 0171 7873 15 onder vermelding van de naam van het team.
Na het versturen van de opgave ontvangt u een bevestiging van ontvangst op het ingegeven E-mail adres.
Check regelmatig onze website.

Opmerking: