ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WAANZIN TEXEL 2018

Wij nemen deel aan de Waanzinnige Expeditie Texel (WAANZIN) 2018 die zal worden gehouden op 2 en 3 november 2018 en verklaren ons akkoord met de volgende algemene voorwaarden.
  • Deelname geschiedt op eigen risico. De organisatoren van WAANZIN TEXEL, kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden of gesteld voor tijdens of in verband met de 'Waanzinnige Expeditie' opgelopen schade. Hetzelfde geldt voor personen en/of instellingen die hun medewerking verlenen aan de organisatie van WAANZIN TEXEL.
  • Elke deelnemer is zelf voldoende verzekerd tegen Wettelijke Aansprakelijkheid en ziektekosten.
  • Elke deelnemer verklaart de spel- en veiligheidsregels van de 'Waanzinnige Expeditie', zoals schriftelijk en mondeling bekend gemaakt te respecteren en na te volgen.
  • Elke deelnemer dient voorzien te zijn van een degelijke fiets met verlichting.
  • Elke deelnemer verklaart geen gebruik te maken van mobiele communicatie of gemotoriseerd vervoer op straffe van uitsluiting, behoudens bij uitdrukkelijke toestemming van de organisatie.
  • Elke deelnemer dient op 2 november 2018 (het moment van de Waanzinnige Expeditie) minimaal 16 jaar oud te zijn.
  • De organisatie van Waanzin Texel zorgt voor transport van uw slaapzak, slaapmatje/luchtbed en maximaal 1 normaal formaat weekendtas per persoon, maar is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan bagage.
  • De gevraagde persoonsgegevens zullen alleen worden gebruik om de Waanzin van 2018 te organiseren.

Via de site www.waanzintexel.nl ontvangt u nadere informatie.

Wij gaan akkoord met de voorwaarden - Naar inschrijfformulier