We zijn als organisatie gestart met de voorbereidingen voor de Waanzin van 2021.
We gaan er van uit dat deze wel door kan gaan.
We zijn hierover in gesprek met de gemeente.
De waanzin zal worden gehouden op vrijdag 5 en zaterdag 6 november.
Plaats deze datum vast in je agenda en begin alvast met de voorbereidingen.